Spanningsrail systemen

De Kock Elektro en
spanningsrail systemen

Wij zijn gespecialiseerd in middenspanning installaties, zoals transformators, verdeelstations, maar ook spanningsrail systemen tot 6.300 A. Deze systemen zijn een goede aanvulling want hiermee kunnen we spanning met grote stroomsterkte eenvoudig transporteren. Veilig als het gaat om grote vermogens en flexibel  ten opzichte van reguliere bekabeling.

Het systeem bestaat uit een rail waarin koperen of aluminium geleiders zijn opgenomen. zodat de rendementsverliezen minimaal zijn. Als het gaat om stroom met meer dan 1.000 A, dan is een spanningsrail hèt systeem voor het transport naar de aftakpunten. Er zijn geen dikke kabels en bijbehorende kabelgoten meer nodig.

De spanningsrail kan op iedere positie worden voorzien van een aftakpunt. Hiermee is het systeem uiterst flexibel als er bijvoorbeeld een apparaat of installatie wordt verplaatst. Er hoeft alleen maar een aftakpunt te worden gemaakt waarop de eindgebruiker kan worden aangesloten.

De Kock Elektro bv - Energiedistributie

Een spanningsrailsysteem zorgt ervoor dat de stroom door een pand wordt getransporteerd. Flexibel in aftakpunten en minimale spanningsverlies. Beschikbaar voor hoge stroomsterktes.

Spanningsrail systemen

Een spanningsrail systeem is de oplossing als het gaat om grote stroomvermogens die inpandig moeten worden verplaatst. 

Flexibel

Wanneer een machine of installatie inpandig wordt verplaatst, moet de energie aanvoer meeverhuizen.

Flexibel

De stroom is eenvoudig af te takken vanaf de spanningsrail op de locatie naar keuze. Verplaatst een machine of installatie? Een nieuw aftakpunt is voldoende. Er zijn geen nieuwe kabels en de montage daarvan nodig.

Minder spanningverlies

Hoe langer het tracé in een pand hoe meer spanningsverlies er optreedt.

Minder spanningsverlies

Door de platte, rechthoekige aders van de spanningsrail wordt ook de kern van de ader optimaal gebruik. Hierdoor treedt er minder spanningsverlies dan wanneer er gebruik wordt gemaakt van 'gewone' kabels met ronde aders.

Efficiënte montage

Bij grote vermogens zijn vaak dikke en meerdere kabels nodig, inclusief verdelers en kabelgoten.

Efficiënte montage

Bij de montage van een spanningsrail is maar één handeling nodig over het tracé. Daarnaast is er veel minder arbeid nodig voor het aansluiten op de stroomgebruiker.

Weten wat een spanningsrail voor uw situatie kan betekenen?

Onze mensen hebben veel ervaring met het ontwerpen, monteren en aansluiten van spanningsrailsystemen. Neem contact op voor advies.
Advies