NEN 3840 certificering voor De Kock Elektro
11 september 2020

Elektrotechnische installaties vragen om een gespecialiseerde aanpak. Zeker als de vermogens oplopen zijn er specialisten nodig voor installatie en het onderhoud. Maar belangrijker nog is de veiligheid en gebruik van installaties. Om dit te garanderen moeten deze voldoen aan de NEN 3140 norm (laagspanningsinstallaties), of de NEN 3840 norm (hoogspanningsinstallaties). Naast de NEN 3140 certificering zijn onze mensen nu ook gecertificeerd volgens de NEN 3840 hoogspanningsinstallaties.

NEN 3840 certificaat

In Nederland is het verplicht dat elektrische hoogspanningsinstallaties gekeurd worden volgens de NEN 3840 norm. Dit betekent uiteraard dat de installaties moeten worden gekeurd, maar dit betekend vooral dat de installaties volgens de norm wordt gebouwd. Daarom hebben we ons team opgeleid om te zorgen dat we niet alleen volgens de norm installeren, maar ook inspecties en keuringen kunnen uitvoeren. Het certificaat garandeert dat onze mensen volgens de geldende veiligheidseisen werken. Daarnaast dat het materieel dat wordt ingezet, ook voldoet aan deze norm van veilige bedrijfsvoering.

Om de norm te kunnen garanderen bestaat ons team uit een IV-er (Installatieverantwoordelijke), meerdere WV-ers (Werkverantwoordelijke) en meerdere VP-ers (Vakbekwame personen) die gecertificeerd zijn om de installaties volgens de NEN 3840 op te leveren.

Werken volgens de strengste norm

Ons werk in zowel de utiliteits- als woningbouw, industrie en agrarische sector, betreft de aanleg, inbedrijfstelling en het onderhoud aan elektrische installaties. Deze moeten voor de eindgebruiker veilig en bedrijfszeker zijn. Daarom werken we volgens de strengste normen als het gaat om componenten als installaties. Maar ook tijdens het werk staat veiligheid voorop. Onze mensen zijn daarom opgeleid om de veiligheidsnormen van de NEN 3140 (laagspanning) en waar nodig van de NEN 3840 te volgen. Ook andere partijen die direct of indirect gebruik maken van de installatie moeten daarop kunnen vertrouwen.

NEN 3840 keuring en thermografie

Op het moment dat een elektrische installatie onder hoogspanning valt, moet deze worden gekeurd. De interval van keuringen en de normen die van toepassing zijn, worden bij oplevering opgesteld door onze Installatieverantwoordelijke. De eindklant is na oplevering van het pand zelf verantwoordelijk voor het tijdig uitvoeren van deze keuring. Daarom voeren wij zowel inspecties als keuringen uit aan elektrische hoogspanningsinstallaties. Ook voor laagspanningsinstallaties voeren we dit uit. Bij zowel onderhoud, inspecties en keuringen maken we gebruik van thermo grafische opnames zodat problemen op tijd worden opgespoord.

 

Door het gecertificeerde team werken we niet alleen veilig, maar voldoen onze installaties aan de NEN 3840 norm. Om dit op de lange termijn te garanderen voeren we inspecties, keuringen en onderhoud uit aan bestaande installaties. Neem contact op voor advies en/of een afspraak.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin