PV Voeding

De Kock Elektro en PV Voeding

De huidige energietransitie houdt vooral in dat er op grote schaal zonne-energie installaties worden toegepast. Hoe meer zonnepanelen er worden toegepast, hoe groter de hoeveelheid energie die wordt opgewekt.

Al deze energie moet via de stroom infrastructuur worden gedistribueerd en in veel gevallen terug geleverd worden aan het energienet. Dit betekent dat er veel van de elektrotechnische installaties gevraagd wordt.

De Kock Elektro is gespecialiseerd in de aanleg en installatie van kwalitatieve en veilige PV voedingen. Inclusief al de bijbehorende infrastructuur zoals kabels of spanningsrailen, transformators en verdeelstations.

De Kock Elektro bv PV Voeding

Een PV installatie zet zonne energie om in stroom. Om deze spanning goed te kunnen gebruiken en terug te leveren is een goede voeding nodig.

Waarom een PV installatie

Een spanningsrail systeem is de oplossing als het gaat om grote stroomvermogens die inpandig moeten worden verplaatst. 

Duurzaam

De opwekking van energie door middel van zonne-energie heeft geen negatief effect op onze planeet.

Duurzaam

Om te zorgen dat de opgewekte energie goed wordt verdeeld, gebruikt en eventueel teruggeleverd, is een goede PV voeding van belang.

Besparing

Door zonne-energie op te wekken wordt er aanzienlijk bespaard op de energierekening.

Besparing

Zonlicht hoeft niet te worden betaald. Met zonnepanelen wordt de energie uit het zonlicht gebruikt voor het opwekken van stroom. Deze stroom hoeft dus niet te worden afgenomen bij de energieleverancier. Dit kan een behoorlijke besparing opleveren.

Klimaatvriendelijk

De opwekking van energie uit zonlicht heeft geen negatief effect op klimaat en milieu.

Klimaatvriendelijk

Traditionele energiebronnen maken over het algemeen gebruik van vervuilende processen. Energie uit zonlicht halen heeft geen effect op mens en natuur.

Zonnepanelen aanschaffen? Zorg voor een goede PV voeding.

Zorg voor een goede stroom infrastructuur om problemen te voorkomen. Neem contact op voor advies.
Advies