Kan het elektriciteitsnet omgezet worden naar gelijkspanning?
10 mei 2019

Het bestaande elektriciteitsnet is al sinds mensenheugenis op basis van wisselspanning. Hoewel dit al sinds ca. 1900 wordt toegepast lijkt het nu niet meer vanzelfsprekend. Want steeds meer apparaten worden gevoed met gelijkspanning. Kunnen we daarom het elektriciteitsnet niet omzetten naar gelijkspanning? En waarom is er gekozen voor wisselspanning? De Kock Elektro zocht het voor u uit.

Ontstaan elektriciteitsnet

Omstreeks 1900 ontstonden er op lokaal niveau kabelnetwerken om huizen en later complete dorpen van stroom te voorzien. Omdat de stroom in eerste instantie voornamelijk gebruik werd voor de verlichting, werd de naam lichtnet gebruikt. Met de komst van elektrische apparaten werd elektriciteitsnet van toepassing. Vanaf 1900 is er hard gewerkt om het elektriciteitsnet door het hele land beschikbaar te maken. Om grote afstanden te overbrengen werden er transformatorstations geplaatst die door middel van wisselspanning de stroom naar iedere hoek van het land distribueren. Waarbij verschillende sectoren door verschillende energiebeheerders werden beheerd. Later is de aansluiting met het Europese elektriciteitsnet erbij gekomen. De spanning is toen verhoogd naar 230 V bij 50 Hz. Anno 2019 is dit nog altijd zo geregeld.

Verschil wissel- en gelijkspanning

Kort gezegd veranderd bij wisselspanning steeds de richting van de spanning veranderd. Bij gelijkspanning gaat de stroom steeds één kant op. In het geval van het elektriciteitsnet in Nederland gebeurd het wisselen van richting 50 keer per seconde, vandaar 50 Hz. Bij gelijkspanning loopt de stroom altijd van de plus- naar de minpool. Om grote afstanden te overbruggen wordt er wisselspanning van een hoog voltage gebruikt om energieverliezen te beperkten. Hoewel dit decennialang dé manier was, is dat met de moderne techniek niet perse meer nodig. De huidige vermogenselektronica is prima geschikt om gelijkspanning zonder al teveel energieverlies over grote afstanden te verplaatsen.

Moderne energieverbruikers

Met de moderne techniek wordt er al gebruik gemaakt van het energietransport met gelijkspanning. De opgewekte energie van windmolenparken op zee worden soms al met hoogspanningsgelijkstroom naar het vaste land getransporteerd. Moderne energieverbruikers maken steeds vaker gebruik van accutechnologie. Denk maar aan smartphones, computers, televisie en tegenwoordig zelfs auto’s. Al deze apparaten maken gebruik van gelijkspanning. Daarom moet er tijdens het stroomgebruik of tijdens het opladen, steeds de wisselspanning worden omgevormd naar gelijkspanning. Dit levert rendementsverliezen op zoals spanningsverlies maar ook warmteverlies.

Elektriciteitsnet omzetten naar gelijkspanning

Het omzetten van het elektriciteitsnet van wissel- naar gelijkspanning zal niet binnen enkele jaren plaatsvinden. Maar wij zijn ervan overtuigd dat dit in de toekomst wel een oplossing wordt. Vooral omdat energiebronnen steeds meer verschuiven naar duurzame energie zoals wind-, water- en zonne- energiesystemen. Om een eerste stap te maken kunnen wij samen met bedrijven hun energienetwerk omzetten naar gelijkspanning. Want dit levert na de meterkast minder energieverlies op en er zijn geen omvormers met bijbehorende kosten nodig. Voorbereid zijn op de toekomst, begint ook bij jezelf.

Voorlopig zal het elektriciteitsnet nog op basis van wisselspanning energie distribueren. In de toekomst zal er echter een moment komen dat het wordt omgezet naar gelijkspanning. Op lokaal niveau kunnen we ons echter al voorbereiden. Dit levert ook nog eens minder energieverlies en omvorm-kosten op. Meer weten? Neem contact met ons op.

Dit artikel is gebaseerd op een publicatie van engineersonline.nl

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin