Power Quality

//Power Quality

Power Quality

Power Quality of in gewoon Nederlands stroom- en spanningskwaliteit, gaat over de kwaliteit van elektrische energie, wat er mis mee kan gaan, hoe dat veroorzaakt wordt en ook wat de mogelijkheden zijn om problemen op te lossen. Power quality is dus een verzamelnaam voor een aantal problemen met elektriciteit. Zoals vermogen beschreven kan worden met stroom en spanning, zo kan power quality beschreven worden door stroom- en spanningskwaliteit. De gevolgen van power quality afwijkingen varieren van onaangenaam (flicker) en onwenselijk (verstoort beeld op de televisie) tot zeer schadelijk, als bijvoorbeeld productie stil gelegt moet worden of half-fabricaten niet aan de kwaliteitseisen voldoen en daardoor weg gegooid moeten worden.

De Kock Elektro bv beschikt over meetapparatuur en kennis om power quality problemen te registreren en voor de installaties een passende oplossing aan te dragen.

Offerte aanvragen of een vraag stellen?