Keuring NEN3140

//Keuring NEN3140

Keuring NEN3140

De NEN 3140, “Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Laagspanning”, is de Nederlandse norm (NEN) voor veilige bedrijfsvoering van werkzaamheden nabij, aan of met elektrische objecten in het laagspanningsgebied.

Het toepassingsgebied is elektrische installaties, machines en gereedschappen. Toegepast in fabrieken, kantoren, woonhuizen, bouwplaatsen, schepen enzovoorts. Het betreft hier spanningen onder 1000 volt wissel en 1500 volt gelijk

Volgens NEN 3140 dient elke beheerder van een elektrotechnische installatie een veiligheidsbeleid te voeren waarin de volgende punten minimaal tot uiting komen:

  • Elektrische bedrijfsvoering van de installatie
  • Betrokken medewerkers die aan deze installatie werken
  • Veiligheid die gegarandeerd moet worden voor alle medewerkers en bezoekers van het bedrijf

Met een NEN 3140 keuring kunnen juist deze punten aangepakt en getoetst worden of ze voldoen aan de de wettelijke eisen, normen en eisen van de Arbeidsinspectie. Daarnaast kan, door een goed beleid met betrekking tot inspectie en onderhoud, de bedrijfszekerheid van de installatie worden verhoogd. Dit draagt bij aan een langere levensduur van de installatie, minder storingsgevoeligheid en minimale storingstijden

De Kock Elektro bv kan een NEN 3140 keuring tot in de puntjes voor u verzorgen.

Offerte aanvragen of een vraag stellen?