De Kock Elektro is aangesloten bij InstallQ
4 juli 2019

Jarenlang zijn wij als installateur aangesloten geweest bij de Stichting Kwaliteit voor Installaties in Nederland (KvNIL). Dit om onze kwaliteit te waarborgen en om de laatste informatie over technologische ontwikkelingen te ontvangen. Per 1 januari 2019 is KvNIL gefuseerd met stichting Sterkin om de krachten te bundelen. Deze nieuwe samenwerking gaat verder als InstallQ. Ook door InstallQ zijn wij erkend als kwaliteitsinstallateur.

Fusie KvNIL en Sterkin

Zowel KvNIL als Sterkin zijn stichtingen met een jarenlange ervaring voor het waarborgen van kwaliteit in de installatietechniek. Door de fusering van deze partijen is er een veel bredere informatiedeling ontstaan. Bovendien gaan beiden verder onder de naam InstallQ met bijbehorende symbool. Daarmee is het voor eindklanten eenvoudiger te beoordelen of een installateur erkend of gecertificeerd is voor zijn werk.

Erkenning InstallQ

Het kunnen aantonen van de kwaliteit van technische installaties wordt steeds belangrijker. Dit komt vooral om de (elektro)technische installaties een steeds groter onderdeel van ons leven uitmaken. Daarbij komen er steeds weer slimmere oplossingen voor meer duurzaamheid, maar ook gebruiksgemak. Het doel van InstallQ is het bieden van een goed functionerende kwaliteitsborging tegen aanvaardbare kosten. Een door InstallQ erkende installateur is geïnstrueerd over de nieuwste kwaliteits- en veiligheidseisen.

De Kock Elektro en InstallQ

Als installateur met een voormalige KvNIL erkenning zijn wij nu ook erkend door de stichting InstallQ. Hiermee ontvangen wij steeds informatie met betrekking tot de nieuwste kwaliteitseisen in de installatietechniek. Hiermee kunnen wij steeds veilig werk blijven opleveren. Daarnaast kunnen wij onze kennis delen met de andere erkende leden. Met elkaar zorgen we ervoor dat de steeds complexer wordende installaties, veilig worden geïnstalleerd bij de eindklant.

Omdat wij erkend zijn door InstallQ weten onze klanten van een onafhankelijke partij dat wij uitsluitend kwaliteit leveren. Dit zorgt voor betere, maar vooral veiligere installaties. Meer weten? Neem dan contact met ons op.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin