Brand- en ontruimingsinstallaties

//Brand- en ontruimingsinstallaties

Brand- en ontruimingsinstallaties

Een snelle en vroege bestrijding van een beginnende brand is van het allergrootste belang om grote schade en gevaar voor mensenlevens te vermijden. Een branddetectiesysteem kan een beginnende brand in een vroeg stadium ontdekken, lokaliseren en alarmeren. Letsel en schade wordt hierdoor voorkomen.

De Kock Elektro bv levert brandmeld- en ontruimingsinstallaties op maat en installeert deze ook bij u. Het is ook mogelijk om het onderhoud van deze systemen bij ons onder te brengen.

Offerte aanvragen of een vraag stellen?